» Đào tạo »

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA VIETTECHVIEW

1. Thực trạng nguồn nhân lực kỹ thuật hiện nay

Việt Nam là quốc gia có quy mô dân số lớn, tháp dân số tương đối trẻ đang ỏ thời kỳ "Cơ cấu dân số vàng", với nguồn nhân lực dồi dào nhất từ trước tới nay. Mỗi năm Việt nam có khoảng gần 1 triệu người bước vào độ tuổi lao động, đây là một lợi thế cạnh tranh quan trọng của Việt Nam trong việc thu hút đầu tư ngước ngoài góp phần phát triển kinh tế xã hội.

Dù tỷ lệ người trong độ tuổi lao động ở mức cao, tuy nhiên theo các phương tiện truyền thông, hiện nay tỷ trọng lao động đã qua đào tạo ở nước ta rất thấp, cụ thể là 86,7% dân số trong độ tuổi lao động chưa được đào tạo chuyên môn, kỹ thuật, đáng chú ý hơn là khu vực nông thôn, nơi phần lớn người lao động có nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài thì tỷ lệ lao động chưa được đào tạo chiếm 92%. Như vậy, đội ngũ lao động của ta trẻ và dồi dào nhưng chưa được trang bị chuyên môn, kỹ thuật. Hiện cả nước có hơn 41,8 triệu lao động, chiếm 85,1% lực lượng lao động chưa được đào tạo để đạt một trình trình độ chuyên môn, kỹ thuật nào đó.

Đặc biệt, dù lao động đã được đào tạo qua các trường lớp, khi vào các doanh nghiệp vẫn không đáp ứng được nhu cầu của các nhà tuyển dụng. Người lao động thiếu các công cụ, kỹ năng làm việc, khả năng xử lý tính huống, vấn đề phát sinh trong công việc. 

2. Giải pháp giáo dục của Viettechview

Nắm bắt được thực trạng nguồn nhân lực kỹ thuật hiện nay, chúng tôi xin đưa ra các chương trình đào tạo nhằm đáp ứng các nhu cầu của nhà tuyển dụng nhân sự hiện nay. Tại Viettechview, chúng tôi có các khóa học từ cơ khí, chế tạo, tự động hóa, ngoại ngữ, cho đến các kỹ năng xin việc như cách làm CV, kỹ năng mềm khi đi xin việc,... 

Chương trình sắp khai giảng

Lịch khai giảng

Lịch khai giảng tháng 07
Chủ đề Tên khóa học Phần mềm Khai giảng Thời gian học Địa điểm
CAD
NX - Thiết kế cơ bản
NX
01/11/2020 t2, t4, t6 18h30
CS1
CAD
3D Modeling
NX
CAM / CNC
MASTER CAM_Phay 2D
INVENTOR
08/03/2021 Thứ 2,4,6 hoặc chiều thứ 7+ chiều chủ nhật
CS1 (quận 9)
CAD
Thiết kế cơ bản - CSWA
SOLID WORKS
05/09/2019 t2,3,5
CS1
CAM / CNC
Master Cam - Phay 3D
MASTER CAM
01/11/2020 Thứ 2,4,6 hoặc 3/5/7
CS1
CAM / CNC
Mastercam- Mill 4 axis
MASTER CAM
01/11/2020 Thứ 2,4,6 hoặc 3/5/7 hoặc ngày chủ nhật
CS1
CAM / CNC
Mastercam C-Axis Lathe
MASTER CAM
01/11/2020 Thứ 2,4,6 hoặc 3/5/7 hoặc ngày chủ nhật
CS1
Copyright © 2019 Viettechview. All rights reserved.

1. Đào tạo

0344453359

2. Sản phẩm

0344453359

3. Dự án

0965.985.960

Tư vấn khách hàng

1. Đào tạo

0344453359

2. Sản phẩm

0344453359

3. Dự án

0965.985.960