» Đào tạo » Chương trình đào tạo » CAD » Thiết kế cơ bản - CSWA

CHƯƠNG TRÌNH HỌC SOLID WORKS CƠ BẢN - CSWA

  NỘI DUNG THỜI LƯỢNG
Phần 1

Giới thiệu chung:

 • Hướng dẫn cài đặt Solidworks.
 • Giới thiệu về phần mềm Solidworks.
 • Giới thiệu về khóa học
1H
Phần 2

Phác thảo 2D:

 • Giao diện và các tính năng đồ họa
 • Các thiết định ban đầu
 • Chức năng Equations trong Solidworks
 • Các lệnh vẽ và hiệu chỉnh đối tượng 2D
 • Các lệnh ràng buộc hình học và bắt kích thước
 • Các lệnh hiệu chỉnh phác thảo 2D
 • Nhập phác thảo từ Autocad
 • Bài tập ứng dụng
6H
Phần 3

Thiết kế mô hình khối 3D:

 • Các lệnh tạo khối 3D: Extrude, Revolve...
 • Tạo các chuẩn: Workplane, Axis, Point
 • Các lệnh tạo khối 3D: Sweep, Loft
 • Các lệnh hiệu chỉnh 3D: Fillet, Chamfer, Shell, Rib...
 • Các lệnh hỗ trợ thiết kế nhanh: Pattern, Mirror...
 • Quy trình dựng hình 3D
 • Thực hành vẽ mô hình khối 3D
 • Thiết định vật liệu cho part
 • Tính toán khối lượng part.
 • Chỉnh sửa mô hình ban đầu thành mô hình phức tạp hơn
 • Bài tập ứng dụng
8H
Phần 4

Lắp ráp Assembly:

 • Tạo Assembly mới
 • Các ràng buộc trong Assembly
 • Hệ tọa độ trong Assembly
 • Hiệu chỉnh mô hình
 • Thay thế component
 • Phân rã trong Assembly
 • Trọng tâm của Assembly
 • Bài tập ứng dụng
8H
Phần 5

Xuất bản vẽ 2D Drafting:

 • Cách xuất bản vẽ
 • Cách hiệu chỉnh bản vẽ
 • Các ký hiệu và tiêu chuẩn trong bản vẽ
 • Cách đánh số chi tiết và lên bảng kê
 • Bài tập ứng dụng
4H
Phần 6

Ôn tập và hướng dẫn thi CSWA:

 • Giới thiệu kỳ thi CSWA
 • Hệ thống lại nội dung cần thiết cho kỳ thi CSWA
 • Hướng dẫn tạo account thi
 • Thi thử kỳ thi CSWA
2H
Phần 7

Thi CSWA:

 • Thi chính thức CSWA
3H

 

Chia sẻ:
-->

Chương trình liên quan

Copyright © 2019 Viettechview. All rights reserved.

1. Đào tạo

0344453359

2. Sản phẩm

0344453359

3. Dự án

0965.985.960

Tư vấn khách hàng

1. Đào tạo

0344453359

2. Sản phẩm

0344453359

3. Dự án

0965.985.960