Lịch khai giảng

Lĩnh vực Tên khóa học Phần mềm Tài liệu
liên quan
Học phí Ngày khai giảng Thời gian Địa điểm Đăng ký Chú thích
CAD
NX - Thiết kế cơ bản
NX
NX
2.500.000 VND 05/09/2019 t2, t4, t6 18h30
CS1
CAM / CNC
MASTER CAM_Phay 2D
MASTER CAM
MASTER CAM
Phay 2D
3.500.000 VND 05/09/2019 t2,3,4
CS1
Đăng ký
Copyright © 2019 Viettechview. All rights reserved.

1. Đào tạo

0965.985.960

2. Sản phẩm

0762 094 628

3. Dự án

0965.985.960

Tư vấn khách hàng

1. Đào tạo

0965.985.960

2. Sản phẩm

0762 094 628

3. Dự án

0965.985.960