» Tin tức » Thiết kế mô phỏng » BETA CAE (ANSA, META)
 1. Về BETA CAE

 

BETA là công ty đi tiên phong trong thị trường Mô phỏng & Phân tích bằng cách giới thiệu giải pháp tự động hóa phân tích nhiều thập kỷ trước.

Ngày nay, khi mô phỏng trở nên bắt buộc trong thiết kế và phát triển sản phẩm, bộ phần mềm của BETA trở thành giải pháp sáng tạo hàng đầu trên thế giới. Tạo dụng được danh tiếng trong lĩnh vực ô tô và giờ đây còn được triển khai trong các ngành Hàng không, Quốc Phòng, Cơ Sinh học, Điện tử, Năng lượng…

Giải pháp của BETA vượt quá yêu cầu của khách hàng trong tất cả các lĩnh vực mô phỏng và cho phép khách hàng phát triển sản phẩm phù hợp, cho đúng thị trường, vào đúng thời điểm.

Một loạt các ngành công nghiệp hiện có có thể tận dụng toàn bộ lợi ích của việc mô phỏng với các giải pháp của BETA, được phát triển để giải quyết các thách thức cụ thể của ngành. Các các giải pháp này cho phép đổi mới, đồng thời củng cố khả năng cạnh tranh và lợi nhuận.

Ở đây ta chỉ quan tâm chủ yếu đến hai phần mềm chủ yếu liên quan đến tiền xử lý và hậu xử lý mô phỏng và phân tích đó là ANSAMETA.

 

 1. Giới thiệu về phần mềm ANSA Pre-processing

Phần mềm tiền xử lý CAE tiên tiến để xây dựng mô hình mô phỏng hoàn chỉnh.

 • Xử lý dữ liệu hiệu quả cho các cấu trúc mô hình phức tạp
 • Mô hình hóa chất lượng cao và nhanh chóng của các hình học phức tạp
 • Khả năng tương tác giữa các mô hình được xây dựng cho các bộ giải khác nhau
 • Các quy trình tự động hóa cao và các công cụ thiết lập mô hình trong một môi trường
 • Giảm các hoạt động dễ xảy ra lỗi phụ thuộc vào người dùng
 • Xây dựng mô hình hoàn chỉnh cho nhiều bộ giải trong một môi trường
 • Khả năng duy nhất để xây dựng một mô hình chung làm cơ sở cho việc lập mô hình cho các lĩnh vực khác nhau
 • Giảm đáng kể thời gian mô hình hóa và tăng chất lượng
 • Đường cong học tập và thời gian triển khai ngắn.

CAD data input & clean up:

Các định nghĩa CAD và dữ liệu cấu trúc mô hình ở các định dạng CATIA V4, CATIA V5, NX, Pro / ENGINEER và JT có thể được chuyển đổi thành tệp ANSA bằng các trình dịch có sẵn.

Hơn nữa, các giao diện tùy chỉnh cho hệ thống PDM hoặc SDM, được hỗ trợ bởi kịch bản, đưa dữ liệu cấu trúc sản phẩm và mô hình vào trung tâm của phần mềm.

Hình học CAD cũng có thể được đọc từ các định dạng tệp trung tính (iges, step, vda-fs, stl…), được thao tác và chữa lành bởi công cụ hình học tích hợp mạnh mẽ độc quyền.

Một loạt các chức năng hàn gắn hình học, bao gồm cả những chức năng tạo sợi trung tính, cung cấp các mô tả hình học sẵn sàng được chia lưới.

ANSA data management:

ANSA Data Management (ANSA DM) là một hệ thống quản lý dữ liệu tập trung, được sử dụng để thu thập và lưu trữ ở dạng có cấu trúc và phân cấp tất cả dữ liệu kỹ thuật được sử dụng trong quá trình phát triển mô hình mô phỏng xe.

Nó đảm bảo việc xử lý dữ liệu hiệu quả và hiệu quả trong suốt các dự án, bằng cách sắp xếp hợp lý dữ liệu mô hình được cập nhật cho các nhóm kỹ thuật, cho phép dễ dàng chia sẻ dữ liệu chung và cung cấp quyền truy cập vào các mục thư viện cho các cài đặt giải pháp phụ thuộc vào phân tích.

Hơn nữa, DM Browser cho phép duyệt DM Root để xác định các phiên bản CAD có sẵn, các phiên bản nghiên cứu và biểu diễn để so sánh và cập nhật mô hình.

So sánh và cập nhật mô hình:

Một công cụ tích hợp so sánh hai mô hình để xác định sự khác biệt về hình học, thuộc tính, định nghĩa dành riêng cho bộ giải, cũng như các kết nối.

Các tính năng định hướng và nhận dạng thân thiện với người dùng được cung cấp trong khi có thể thực hiện thay thế toàn bộ hoặc một phần, cập nhật mô hình theo chỉ dẫn của người dùng.

Tự động hóa quá trình:

Trình quản lý tác vụ và ngôn ngữ kịch bản cung cấp giải pháp mô hình hóa độc đáo cho các ứng dụng tự động và hiệu quả.

Task Manager là một trình quản lý quy trình làm việc tích hợp bao gồm tất cả các nhiệm vụ riêng lẻ của quá trình phát triển mô hình mô phỏng. Mẫu quy trình được xây dựng bởi chuyên gia CAE, người đặt ranh giới giữa các hành động mô hình hóa riêng biệt và xác định trước tất cả các tham số mô hình hóa phải được tôn trọng, để lại cho người dùng thiếu kinh nghiệm mức độ can thiệp tối thiểu và hạn chế ra quyết định.

Ngôn ngữ kịch bản là một công cụ lập trình nâng cao giúp tăng năng suất, cung cấp sức mạnh để truy cập dữ liệu và thực hiện các hoạt động tùy chỉnh theo cách tự động.

Meshing:

Công cụ Chia lưới hàng loạt (Batch Meshing) được tích hợp dẫn đến kết quả tối ưu có thể kiểm soát và dễ dàng, cho cả chia lưới vỏ (Shell mesh) và lưới thể tích (Volume Meshing).

Theo lý tưởng hóa vùng lưới linh hoạt, hình học có thể được chia lưới theo yêu cầu mô hình hóa bằng cách cắt bề mặt cạnh và chia lưới thể tích và thuật toán Wrapping.

Một môi trường tạo lưới duy nhất bao gồm:

 • Xử lý hình học và lý tưởng hóa diện tích
 • Thuật toán chia lưới vỏ (Shell meshing algorithms)
 • Hiệu suất cao và các thuật toán chia lưới thể tích (Volume meshing algorithms) chất lượng.
 • Triển khai các phần tử lớp ranh giới hiện đại.
 • Chia lưới ưu thế hình lục diện (Hexahedral meshing).
 • Công cụ chia lưới khoang âm thanh (Acoustic Cavity) và công cụ Wrapping tool thẳng về phía trước.
 • Tạo lưới một bước trên bề mặt giữa (middle surface) được trích xuất tự động.
 • Nhiều chức năng xử lý lưới, kiểm soát chất lượng lưới.
 • ANSA Batch Meshing Manager là một công cụ mạnh mẽ để chia lưới chất lượng cao linh hoạt, có thể kiểm soát và có thể dự đoán được với các phần tử vỏ (bề mặt, CFD, gói các bộ phận 3D) hoặc khối lượng (linh kiện rắn, CFD, nội thất HEXA).

Assembly:

Được trang bị đầy đủ các bộ phận và công cụ quản lý hàn, cung cấp khả năng lắp ráp các bộ phận, với các kiểu kết nối độc lập hoặc phụ thuộc vào nút thay thế, phù hợp với nhiều lĩnh vực khác nhau.

Các giao diện với nhiều định dạng tệp dữ liệu kết nối cho phép hoàn thành việc lắp ráp một giai đoạn.

Các khái niệm mới được giới thiệu, bao gồm đầu vào phân cấp mô hình, xử lý nhiều trường hợp bộ phận, so sánh-thay thế và cập nhật các bộ phận cũng như tạo kiểu nối đặc biệt.

Bao gồm trình cấu hình (Configurator):

Các biến thể mô hình khác nhau hoặc các trường hợp tải có thể được biên dịch với các tệp bao gồm sẵn có thông qua một trong các công cụ đặc biệt của ANSA. Điều này cho phép tạo cấu hình mô hình cụ thể ngay cả khi không tải dữ liệu tương ứng.

Các bộ tiền xử lý (Pre-processing decks):

Quá trình hoàn thành tiền xử lý đạt được thông qua các deck tiền xử lý có thể tương tác duy nhất cho NASTRAN, LS-DYNA, PAMCRASH, RADIOSS, Abaqus / Standard, Abaqus / Explicit, PERMASANSYS Structural, cho phép sửa đổi mô hình trực tiếp giữa các bộ giải, bao gồm cả đồng bộ hóa vật liệu.

Nhiều tiện ích độc đáo hỗ trợ các tác vụ tốn công sức như quản lý Includes Files, cấu trúc con mô hình, kiểm soát đánh số thực thể, v.v.

ANSA đa ngành theo thiết kế, để xử lý đồng thời các mô hình cho phân tích va chạm (Crash), Độ bền (Durability), NVH, v.v., hỗ trợ tất cả các thực thể được yêu cầu bởi các phiên bản mới nhất của bộ giải (solvers).

Việc tổng hợp các tính năng theo định hướng CFD được đưa vào các bộ tiền xử lý CFD đặc biệt hỗ trợ các mã phổ biến nhất, chẳng hạn như STAR-CD, CCM +, Fluent, OpenFOAM, v.v.

Các công cụ phân tích:

Mô hình va chạm và an toàn được hỗ trợ bởi các tính năng thân thiện với người dùng để định vị tác nhân va chạm (Impactor), thắt dây an toàn (seatbelt fastening), định vị và khớp các hình nộm thử nghiệm va chạm (crash test dummies) và mô hình "đầu (headform)" cho các tình huống tiêu chuẩn mô phỏng an toàn cho hành khách và người đi bộ.

Công cụ Kinematics tools nhanh chóng và dễ dàng giải quyết các vấn đề định vị phức tạp đối với ghế ngồi (seats), mái có thể chuyển đổi (convertible roofs) và các cơ cấu khác.

Công cụ Laminate Tool là một chức năng nâng cao hơn hỗ trợ việc tạo mô hình các bộ phận phức tạp làm bằng vật liệu composite.

Công cụ ánh xạ kết quả (Result Mapping Tool) cho phép nhập dữ liệu về độ dày nút (nodal thickness), phân bố áp suất (pressure distribution), ứng suất và biến dạng dẻo, nhiệt độ nút, hướng vật liệu, v.v. có thể được ánh xạ từ tệp hiện có sang lưới khác.

Công cụ đảm bảo độ chính xác trong quá trình ánh xạ và xử lý tất cả các kết quả chính.

Kiểm tra tính toàn vẹn của mô hình:

Nhân rộng các kiểm tra tính toàn vẹn và tính đúng đắn do người giải thực hiện, báo cáo các lỗi mô hình tiềm ẩn và tiến hành mô hình hóa các hành động tự động sửa chữa.

Kiểm soát giải pháp:

Ở trên, cùng với định nghĩa kịch bản giải pháp thân thiện với người dùng dẫn đến kết quả của một mô hình sẵn sàng giải quyết.

Ngoài các định dạng của bộ giải mà các bộ deck xử lý trước hoàn chỉnh tồn tại, tức là NASTRAN, LS-DYNA, PAM-CRASH, RADIOSS, PERMAS, Abaqus / Standard, Abaqus / Explicit và ANSYS, nhiều định dạng tệp khác được hỗ trợ, cho cấu trúc, CFD cũng như các bộ giải khác.

Morphing:

Một trong những công cụ tiên tiến nhất được phát triển để đáp ứng nhu cầu sửa đổi mô hình nhanh chóng là Công cụ Morphing.

Nó mở rộng khả năng tái sử dụng của các mô hình hiện có bằng cách cho phép linh hoạt các biến thể thay thế.

Phép toán biến đổi được thực hiện trên mô hình FE hoặc hình học.

Các ứng dụng bao gồm các lĩnh vực như quy trình tối ưu hóa và phân tích độ nhạy.

Các công cụ đặc biệt:

Chức năng tiền xử lý cốt lõi được tăng cường với một số lượng đáng kể các công cụ nâng cao khác cho phép người dùng hoàn thành các tác vụ chuyên biệt mà không cần phải rời khỏi môi trường phần mềm.

Các công cụ đó là Công cụ phân tích mặt cắt (Cross Section Analysis), Công cụ bẫy thể tích (Volume Traps) và Công cụ phân tích bình xăng (Fuel Tank Analysis).

Tối ưu hóa (Optimization):

Nhiều tính năng phần mềm, bao gồm Công cụ Morphing, viết kịch bản và tự động hóa quy trình, có thể được kết hợp để cung cấp khả năng ghép nối linh hoạt với các mã tối ưu hóa.

Khả năng kiểm soát hình dạng mô hình bằng Công cụ ANSA Morphing, các giá trị mô hình ANSA và thậm chí các tác vụ phức tạp như chia lưới hàng loạt và kiểm tra mô hình, làm cho công cụ trở nên độc đáo.

 • Tính năng biến đổi
 • Direct Morphing
 • Tự động hóa quá trình
 • Khớp nối với trình tối ưu hóa
 • Tối ưu hóa Spotweld
 • Tối ưu hóa đa nghành
 • Xử lý hậu kỳ

 

 1. Giới thiệu về phần mềm META Post-processor

Bộ xử lý hậu CAE đa nghành hiệu suất cao.

META là một hệ thống xử lý hậu kỳ đa năng đang phát triển mạnh đáp ứng như cầu khác nhau từ các lĩnh vực CAE khác nhau.

Nó có được thành công nhờ hiệu suất ấn tượng, các tính năng sáng tạo và khả năng tương tác giữa các hình ảnh động, đồ thị, video, báo cáo và các đối tượng khác.

 • Một công cụ duy nhất để xử lý hậu kỳ 3D, 2D, cho tất cả các lĩnh vực
 • Mức độ tự động hóa cao cho tất cả các quy trình. cho đến khi tạo báo cáo
 • Hiệu suất cao của việc đọc kết quả và hiển thị đồ họa
 • Dấu chân bộ nhớ thấp
 • Các thanh công cụ cụ thể về kỷ luật được định cấu hình trước
 • Cập nhật phần mềm nhanh chóng để hỗ trợ các phiên bản kết quả bộ giải mới nhất
 • Sức mạnh tổng hợp với ANSA
 • Khớp nối trực tiếp với bộ tối ưu hóa
 • Đường cong học tập và thời gian triển khai ngắn

Các kết quả được hỗ trợ:

Giao diện người dùng:

Giao diện linh hoạt và hoàn toàn có thể tùy chỉnh cung cấp tùy chọn gắn các thanh công cụ hiện có ở bất kỳ đâu trên khu vực làm việc và thậm chí tạo các thanh công cụ mới, phù hợp với nhu cầu đa dạng.

Công việc xử lý hậu kỳ được tăng tốc đáng kể thông qua môi trường nhiều cửa sổ với các thuộc tính mô hình phụ thuộc cửa sổ và chức năng thông minh để xử lý nhanh khả năng hiển thị của các thực thể.

Xử lý hậu kỳ trường 3D:

Đồ họa chất lượng hàng đầu, hiệu suất cao và khả năng xử lý hiệu quả với nhiều mô hình và dữ liệu lớn, tạo thành một môi trường làm việc hiệu quả.

Quản lý mô hình, được tiến hành ở cấp thực thể, thuộc tính hoặc vật chất, được hỗ trợ rất nhiều bởi công cụ nhóm phân cấp cấu trúc cây phản ánh hệ thống phân cấp ANSA Part Manager và cung cấp khả năng quản lý kết nối giữa các công cụ khác.

 

Xử lý hậu kỳ trường 2D:

Một công cụ đồ thị hoàn chỉnh, toàn diện được tích hợp trong META mà không cần bắt đầu một chương trình riêng biệt. Có thể mở nhiều cửa sổ cốt truyện 2D nếu cần, mỗi cửa sổ lưu trữ nhiều ô khác nhau. Công cụ này hỗ trợ đọc trực tiếp kết quả lịch sử thời gian thu được từ tất cả các bộ giải được hỗ trợ cũng như các tệp PAM-VIEW ASCII, tệp ISO DATA hoặc tệp ASCII cột chung. Tốc độ vô song của nó trong việc xử lý tương tác với số lượng lớn các đường cong, cũng như khả năng tương tác rộng rãi với mô-đun trường 3D, giúp tăng năng suất và đơn giản hóa việc xử lý hậu kỳ 3D và 2D song song. Thông tin có thể được truyền từ mô-đun này sang mô-đun khác và dữ liệu đường cong có thể được liên kết trực tiếp với hình học 3D. Các phép toán và một loạt các hàm tích hợp hoặc tùy chỉnh có thể được áp dụng trên các đường cong hoặc sàn trường.

Tính toán trên kết quả thực địa:

Các trường ứng suất mới có thể được tính toán trong META dưới dạng kết hợp tuyến tính của các trường ứng suất hiện có hoặc thông qua bất kỳ phép toán nào được áp dụng trên các kết quả được tải.

Lực lượng trên bất kỳ phần nào có thể được tính toán từ kết quả ban đầu xuất phát từ NASTRAN, Abaqus, LS-DYNA hoặc PAM-CRASH. Phân tích NVH được tăng tốc nhờ tính toán nhanh các phản ứng âm thanh và cấu trúc 3D và 2D, tạo ra dữ liệu kết hợp cấu trúc-chất lỏng và khả năng tương quan phương thức (tính toán MAC).

Mô hình kết hợp cũng được hỗ trợ cho phân tích NVH được tạo khung bằng cách tạo ra các mô hình phương thức và một công cụ lắp ráp FRF cũng có tính năng tối ưu hóa di truyền được nhúng để tối ưu hóa các thuộc tính của trình kết nối.

Lọc nâng cao và giao tiếp kết quả

META cung cấp khả năng nhận dạng và lọc tương tác mở rộng ở cấp độ một phần và phần tử. Các khu vực quan tâm và các giá trị Tối đa / Tối thiểu tương ứng có thể được đánh dấu và truy tìm dễ dàng thông qua công cụ chú thích thời gian chạy và tạo nhanh các đường đẳng cấp và bề mặt.

Tính năng lọc nâng cao có sẵn trong một số công cụ META, trong đó, có thể thực hiện ngay cả những trường hợp cực đoan về lựa chọn đối tượng và trích xuất thông tin chỉ với một cú nhấp chuột dựa trên các truy vấn kết hợp.

Tổng quan về kết quả điểm nóng cũng như các thuộc tính của bảng tính được thực hiện thông qua nhiều bảng thống kê, điều này cũng cung cấp một phương tiện hiệu quả để so sánh nhanh các kết quả.

Các tùy chọn đầu ra:

Dữ liệu hình học và kết quả có thể được lưu và nối ở định dạng nhị phân gốc của META.

Nội dung của các tệp này cũng có thể được xem bằng một trình xem miễn phí có sẵn.

Hình học có thể được xuất ở dạng dữ liệu số lượng lớn NASTRAN hoặc định dạng tệp đầu vào PAM CRASH.

Dữ liệu liên quan đến các thực thể đã xác định cũng như dữ liệu đường cong có thể được xuất dưới dạng văn bản ASCII, trong khi dữ liệu từ các công cụ dạng bảng tính có thể được xuất ở cả định dạng ASCII và HTML.

META cũng cung cấp tính năng lưu hình ảnh cho các định dạng tif, jpg, ppm, png, bmp, PostScript, PostScript đóng gói, vrml, rgb và gif và quay video cho các định dạng avi, mpeg và gif.

Tự động hóa:

META cung cấp các khả năng nâng cao để tự động hóa quy trình thông qua các tập lệnh có cùng ngôn ngữ kịch bản được sử dụng trong ANSA, thanh công cụ người dùng tùy chỉnh và tệp phiên, tất cả đều có thể được tạo dễ dàng và nhanh chóng thông qua các trình chỉnh sửa nhúng trực quan.

Dựa trên sự tích hợp của các phương tiện này, các công cụ cụ thể để tạo báo cáo tự động cho một số quy định về an toàn va chạm (dành cho người đi bộ, IIHS, v.v.) và tiến hành phân tích độ méo của lỗ khoan đã được phát triển và được phân phối miễn phí với META.

Khả năng tự động hóa cũng góp phần vào việc ghép nối dễ dàng và không bị cản trở của META với các bộ tối ưu hóa bên ngoài. Một thanh công cụ dễ sử dụng, giúp hợp lý hóa việc ghép nối, được cung cấp cùng với gói tiêu chuẩn.

Các công cụ khác:

Các công cụ khác như nhiều vết cắt trên mặt phẳng với chức năng nâng cao, tính năng phát nổ với nhiều tùy chọn cho các bộ phận và mô hình và máy tính lực cắt cung cấp phương tiện để có cái nhìn sâu sắc hơn về kết quả. Hơn nữa, một công cụ camera đảm bảo quản lý chính xác chế độ xem phối cảnh của mô hình.

Nghiên cứu tương quan sử dụng các video và hình ảnh:

Một số công cụ nhúng được phát triển đặc biệt có sẵn để đơn giản hóa đáng kể các nghiên cứu tương quan giữa kết quả mô phỏng và dữ liệu thử nghiệm vật lý.

Bằng cách sử dụng các công cụ này, có thể đạt được sự đối sánh chính xác và dễ dàng giữa chế độ xem phối cảnh của mô hình với chế độ xem hình ảnh và có thể thiết lập đồng bộ hóa mô phỏng hoạt ảnh với video thử nghiệm.

Ngoài ra, các tính năng có thể được theo dõi trên video và kết quả theo dõi có thể được vẽ tự động trong một biểu đồ 2D.

Báo cáo:

Sử dụng trình tổng hợp báo cáo được nhúng, các báo cáo dựa trên mẫu ở định dạng HTML, PostScript hoặc MS Office PowerPoint .pptx có thể được tạo theo cách trực tiếp.

Các báo cáo có thể được tạo một cách tương tác, tận dụng lợi thế của trình soạn thảo văn bản hoàn chỉnh ngoài khả năng tương tác giữa các công cụ khác nhau của META hoặc tự động thông qua việc sử dụng các tệp deck.

Video hướng dẫn cài đặt, đường dẫn download bộ cài phần mềm theo đường link: https://www.youtube.com/watch?v=bb_a1vnF0eI

 

Chia sẻ:

Tin tức liên quan

Copyright © 2019 Viettechview. All rights reserved.

1. Đào tạo

0344453359

2. Sản phẩm

0344453359

3. Dự án

0965.985.960

Tư vấn khách hàng

1. Đào tạo

0344453359

2. Sản phẩm

0344453359

3. Dự án

0965.985.960