1.Khái niệm CAE :


CAE (Computer Aided Engineering) là công nghệ sử dụng hệ thống máy tính để phân tích các chức năng của sản phẩm do CAD tạo ra, cho phép các nhà thiết kế mô phỏng, tính toán cách sản phẩm sẽ hoạt động. Sao cho thiết kế có thể được tinh chỉnh và tối ưu hóa phù hợp với các điều kiện thực tế.

Điều này bao gồm mô phỏng, xác nhận và tối ưu hóa các sản phẩm, quy trình và công cụ sản xuất.

Các lĩnh vực ứng dụng của CAE trong các ngành công nghiệp và trong đời sống là không có giới hạn: Hàng không – vũ trụ, quốc phòng, năng lượng, kiến trúc – xây dựng, cơ khí, thiết bị công nghiệp, hàng tiêu dùng, công nghệ cao, vận tải, khoa học đời sống, sinh học – y học … Thậm chí là trong các quy trình, tiện ích dịch vụ, giáo dục…

Một quy trình CAE điển hình bao gồm các bước tiền xử lý, giải quyết và hậu xử lý.

  • Trong giai đoạn tiền xử lý (Preprocessing phase): Các kỹ sư mô hình hóa hình học (hoặc biểu diễn một hệ thống) và các tính chất vật lý của thiết kế, cũng như môi trường dưới dạng tải trọng hoặc các ràng buộc được áp dụng.
  • Trong giai đoạn giải quyết (Solving phase): Tiếp theo mô hình được giải bằng cách sử dụng một công thức toán học của vật lý cơ bản.
  • Trong giai đoạn hậu xử lý (Post-processing phase): Kết quả được trình bày cho kỹ sư để xem xét.

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Nội dung INVENTOR AUTOCAD SOLID WORKS NX CATIA MASTER CAM ANSYS CREO LS-DYNA HYPER MESH HYPER WORK Hypermill
SIM / CAE Thermal Analysis
SIM / CAE Fluid Analysis
SIM / CAE Electro Magnetic
SIM / CAE Multi Physics
SIM / CAE Fatigues Analysis
SIM / CAE FEM
SIM / CAE Motion
SIM / CAE Structural Analysis

Khóa đào tạo

Copyright © 2019 Viettechview. All rights reserved.

1. Đào tạo

0344453359

2. Sản phẩm

0344453359

3. Dự án

0965.985.960

Tư vấn khách hàng

1. Đào tạo

0344453359

2. Sản phẩm

0344453359

3. Dự án

0965.985.960