» Dự án » Thiết kế » Thiết kế xe thao tác trên cao

THIẾT KẾ MÔ HÌNH XE THAO TÁC TRÊN CAO

Tên dự án: 

Thiết kế mô hình xe thao tác trên cao theo phương pháp TOP - DOWN

Nội dung: 

Sử dụng phương pháp TOP - DOWN để lên ý tưởng, thiết kế chi tiết, tính toán mô hình xe thao tác trên cao.

Lên ý tưởng Skeleton

Skeleton chi tiết

Mô hình sau khi hoàn thành

 

Chia sẻ:

Bài viết liên quan

Copyright © 2019 Viettechview. All rights reserved.

1. Đào tạo

0344453359

2. Sản phẩm

0344453359

3. Dự án

0965.985.960

Tư vấn khách hàng

1. Đào tạo

0344453359

2. Sản phẩm

0344453359

3. Dự án

0965.985.960