» Dự án » Thiết kế » Thiết kế bồn sấy tiêu

THIẾT KẾ BỒN SẤY TIÊU

Tên dự án: 

Thiết kế mô hình, làm bản vẽ bồn sấy tiêu

Nội dung: 

Sử dụng phương pháp TOP - DOWN để lên ý tưởng, thiết kế chi tiết, tính toán mô hình xe thao tác trên cao.

 

 

 

 

Chia sẻ:
Copyright © 2019 Viettechview. All rights reserved.

1. Đào tạo

0965.985.960

2. Sản phẩm

0762 094 628

3. Dự án

0965.985.960

Tư vấn khách hàng

1. Đào tạo

0965.985.960

2. Sản phẩm

0762 094 628

3. Dự án

0965.985.960