» Dự án » Thiết kế » Thiết kế bồn sấy tiêu

THIẾT KẾ BỒN SẤY TIÊU

Tên dự án: 

Thiết kế mô hình, làm bản vẽ bồn sấy tiêu

Nội dung: 

Sử dụng phương pháp TOP - DOWN để lên ý tưởng, thiết kế chi tiết, tính toán mô hình xe thao tác trên cao.

 

 

 

 

Chia sẻ:

Bài viết liên quan

Copyright © 2019 Viettechview. All rights reserved.

1. Đào tạo

0344453359

2. Sản phẩm

0344453359

3. Dự án

0965.985.960

Tư vấn khách hàng

1. Đào tạo

0344453359

2. Sản phẩm

0344453359

3. Dự án

0965.985.960