» Dự án » Phân tích mô phỏng » Va chạm trực diện đầu xe vào một barrier cứng phía trước

PHÂN TÍCH  XE KHI ĐÂM TRỰC DIỆN VÀO BARRIER

Tên dự án: 

Phân tích biến dạng khung xe khi đâm trực diện vào barrier cứng phía trước

Nội dung: 

Là một thử nghiệm kiểm tra va chạm trên toàn chiều rộng đến phía trước của chiếc xe. Chiếc xe di chuyển với vận tốc 56km/h đâm trực diện vào một barrier phía trước. Thử nghiệm này được sử dụng để xác định khả năng va chạm của chiếc xe để bảo vệ người ngồi trong các vụ va chạm trực diện. Mô hình phân tích có trọng lượng thử nghiệm là 1325kg (bao gồm trọng lượng của xe là 1150kg, trọng lượng của người lái xe nam 80kg, nữ là 50kg, và 45kg trọng lượng hàng hóa cho các thiết bị).

Thiết lập mô hình phân tích va chạm trực diện vào một barrier cứng

Kết quả phân tích: 

  • Amination:

 

  • Images:

Hình ảnh sau thử nghiệm va chạm, và mô phỏng

  • Graph:

Gia tốc của xe thật và mô hình phân tích cho ngưỡng cửa phía sau bên trái trong vụ va chạm trực diện

Vận tốc của xe thật và của mô hình phân tích cho bệ cửa sau bên trái trong vụ va chạm trực diện

Xung gia tốc của xe thật và mô hình phân tích cho bệ cửa phía sau bên phải trong vụ va chạm trực diện.

Vận tốc của xe thật và mô hình phân tích cho bệ cửa sau bên phải trong vụ va chạm trực diện.

 

Chia sẻ:

Bài viết liên quan

Copyright © 2019 Viettechview. All rights reserved.

1. Đào tạo

0344453359

2. Sản phẩm

0344453359

3. Dự án

0965.985.960

Tư vấn khách hàng

1. Đào tạo

0344453359

2. Sản phẩm

0344453359

3. Dự án

0965.985.960