» Dự án » Phân tích mô phỏng » Phân tích uốn khung xe theo phương ngang

PHÂN TÍCH UỐN KHUNG XE THEO PHƯƠNG NGANG

Tên dự án: 

Phân tích biến dạng khung xe khi chịu lực uốn 10000N theo phương ngang

Nội dung: 

Ràng buộc hoàn toàn các phần phía dưới của khung xe và tiến hành di chuyển khối trụ kim loại theo phương ngang của xe như hình dưới.

Kết quả phân tích: 

  • Amination:

 

  • Images:

Chia sẻ:

Bài viết liên quan

Copyright © 2019 Viettechview. All rights reserved.

1. Đào tạo

0344453359

2. Sản phẩm

0344453359

3. Dự án

0965.985.960

Tư vấn khách hàng

1. Đào tạo

0344453359

2. Sản phẩm

0344453359

3. Dự án

0965.985.960