» Dự án » Phân tích mô phỏng » Phân tích biến dạng khung xe khi đâm xe haft wall

PHÂN TÍCH ĐÂM KHUNG XE VÀO TƯỜNG

Tên dự án: 

Phân tích biến dạng khung xe khi xe đâm trực diện vào tường

Nội dung: 

Cho một nửa phần khung xe phía trước đâm vào bức tường, kiểm tra biến dạng và xác định các vị trí hư hỏng.

Kết quả phân tích: 

  • Amination:

 

  • Images:

Chia sẻ:
Copyright © 2019 Viettechview. All rights reserved.

1. Đào tạo

0965.985.960

2. Sản phẩm

0762 094 628

3. Dự án

0965.985.960

Tư vấn khách hàng

1. Đào tạo

0965.985.960

2. Sản phẩm

0762 094 628

3. Dự án

0965.985.960