» Dự án » Phân tích mô phỏng » Phân tích biến dạng khung xe khi đâm xe full wall

PHÂN TÍCH ĐÂM KHUNG XE VÀO TƯỜNG

Tên dự án: 

Phân tích biến dạng khung xe khi xe đâm trực diện vào tường

Nội dung: 

Cho toàn bộ phần khung xe phía trước lao trực diện vào bức tường, kiểm tra biến dạng và xác định các vị trí hư hỏng.

Kết quả phân tích: 

  • Amination:

 

  • Images:

Chia sẻ:

Bài viết liên quan

Copyright © 2019 Viettechview. All rights reserved.

1. Đào tạo

0344453359

2. Sản phẩm

0344453359

3. Dự án

0965.985.960

Tư vấn khách hàng

1. Đào tạo

0344453359

2. Sản phẩm

0344453359

3. Dự án

0965.985.960