» Dự án » Phân tích mô phỏng » Phân tích uốn khung xe tại 3 điểm

PHÂN TÍCH UỐN KHUNG XE TẠI 3 ĐIỂM

Tên dự án: 

Phân tích biến dạng khung xe khi bị uốn tại 3 điểm

Nội dung: 

Ràng buộc hoàn toàn các phần phía sau của khung xe như hình bên dưới và đặt tải trọng 1 tấn cho phần trước của thân xe theo hướng thẳng đứng như biểu diễu trong hình phía dưới. Kiểm tra lượng biến dạng của mô hình cơ bản và so sánh với kết quả của mô hình sử dụng chi tiết mới.

Kết quả phân tích: 

  • Amination:

 

  • Images:

Base

Staf01

Staf02

  • Graph:

Chia sẻ:

Bài viết liên quan

Copyright © 2019 Viettechview. All rights reserved.

1. Đào tạo

0344453359

2. Sản phẩm

0344453359

3. Dự án

0965.985.960

Tư vấn khách hàng

1. Đào tạo

0344453359

2. Sản phẩm

0344453359

3. Dự án

0965.985.960