» Dự án » Phân tích mô phỏng » Phân tích biến dạng khung cửa xe ô tô

PHÂN TÍCH BIẾN DẠNG KHUNG CỬA Ô TÔ

Tên dự án: 

Phân tích biến dạng khung cửa xe ô tô khi xảy ra va chạm (Door frame crash analysis)

Nội dung: 

  • Phân tích độ biến dạng của khu vực khung cửa xe ô tô, khi xảy ra va chạm ở vận tốc 32km/h.
  • So sánh kết quả khi sử dụng chi tiết cơ bản với sử dụng chi tiết đã được cải tiến.

Kết quả phân tích:

  • Amination:

 

  • Images:

Base Model_0724

Staf_Ver01_0824

Staf_Ver02_0919

  • Graphs:

Chia sẻ:

Bài viết liên quan

Copyright © 2019 Viettechview. All rights reserved.

1. Đào tạo

0344453359

2. Sản phẩm

0344453359

3. Dự án

0965.985.960

Tư vấn khách hàng

1. Đào tạo

0344453359

2. Sản phẩm

0344453359

3. Dự án

0965.985.960