» Đào tạo » Tài liệu miễn phí » Tài liệu CAD » Hướng dẫn thiết lập và quản lý Layer trong NX

HƯỚNG DẪN THIÊT LẬP LAYER TRONG THIẾT KẾ BẰNG NX

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Layertrong việc quản lý, ẩn hiện đối tượng một cách dễ dàng khi thiết kế sử dụng phần mềm NX.

Layer là một khu vực cho việc quản lý đối tượng. Bạn có thể định nghĩa các layer từ 1 đến 250. Hình ảnh của các layer là một số tấm trong suốt được xếp chồng lên nhau.

Work Layer trong NX là nơi vật thể được tạo mới ở layer.

Khi tạo mô hình 3D hoặc bản vẽ 2D, luu trữ các phần tử được tạo theo quy tắc hoạt động đói tượng nào thì được bỏ vào trong các layer tương ứng đó.

Các quy tắc hoạt động của layer hiện tại như sau :

Số hiệu Layer

Phân tử lưu trữ bên trong:

1

Hình dạng 3D hoàn thành (1 solid). Không thể sử dụng chức năng trống.

2

Hệ trục tọa độ gốc (của cả mô hình). Được tạo trong một phần của mô hình.

10 ~ 49

Các thuôc tính (Feature) được tạo ra để tạo hình (Sketch, Curve, Solid, Sheet,v.v…) được lưu trữ.

50

Các dữ liệu tham chiếu (ví dụ như Import datas…)

61

Datum coordinate system (gốc của part)

100 ~ 199

Các bộ phận trong Assembly (Được sử dụng để hiển thị / ẩn các bộ phận)

200

Các yếu tố trong bản vẽ

255

Các yếu tố có thể chỉnh sửa của khung bản vẽ.

256

Các yếu tố không thể chỉnh sửa của khung bản vẽ.

Hãy làm theo các quy tắc trong bảng ở trên trong quá trình khởi tạo và quản lý dữ liệu.

Ví dụ : Chuyển đối tượng tham chiếu Sketch vào trong layer 21.

Bước 1: Trên thanh công cụ NX click chọn MenuFormatMove to Layer. Hộp thoại Class Selection được hiển thị.

Bước 2:  Lựa chọn đối tượng được chuyển vào layer từ Part Navigator hoặc từ màn hình, click OK. Họp thoại Layer Move được hiển thị.

Bước 3: Trong Layer Move, nhập Destination Layer or Category: 21 và click OK.

Xác nhận xem layer Sketch ẩn bằng cách sử dụng layer.

Click chọn MenuFormatLayer Settings (Ctrl + L). Hộp thoại Layer Settings được hiển thị.

  • Thiết lập Show : All Layer và xác nhận rằng tất cả các layer được hiển thị trong danh sách.
  • Sau khi xác nhận, quay lại Show: Layer With Objects.
  • Bỏ check layer 21 để ẩn layer này đi.

Click Close.

Chia sẻ:
-->
Copyright © 2019 Viettechview. All rights reserved.

1. Đào tạo

0344453359

2. Sản phẩm

0344453359

3. Dự án

0965.985.960

Tư vấn khách hàng

1. Đào tạo

0344453359

2. Sản phẩm

0344453359

3. Dự án

0965.985.960